Ga naar hoofdinhoud

Vaktechnische Klachtenprocedure

Binnen onze organisatie hechten we aan tevreden relaties en werken we daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen vaktechnische klacht

Vaak kunnen vaktechnische klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de vaktechnische klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u contact opnemen met onze waarneemster.

Formele schriftelijke vaktechnische klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de vaktechnische klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de vaktechnische klacht formeel schriftelijk indienen. De melding omvat in ieder geval een dagtekening en een duidelijke omschrijving van de vaktechnische klacht. U kunt de vaktechnische klacht per mail verzenden naar info@wassenbergacc.nl.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: wij zullen uw vaktechnische klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan wordt in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw vaktechnische klacht bevestigd. In de meeste gevallen zal ook contact met u worden opgenomen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om uw vaktechnische klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten vaktechnische klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw vaktechnische klacht worden vastgelegd. Uiteraard wordt er zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele vaktechnische klacht wordt daarom uw toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een vaktechnische klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde vaktechnische klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Wassenberg Accountants en Adviseurs B.V.

Villa Oldenburg
Sint Michielsgestelseweg 8
5261 NH Vught

Waarneemster:

Mevr. M. Gijsbers-Klaassen AA RB
mgijsbers@driedes.nl

 

Back To Top